Šidak značenje

Šidak, Jaroslav (1903–86), hrv. povjesničar; proučavao srednjovj. bos. i noviju hrv. povijest. Studije o »Crkvi bosanskoj« i bogumilstvu; Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća.