Sibiu značenje

Sibiu (njem. Hermannstadt; madž. Nagy Szeben; starohrv. Sibinj), grad.html'>grad.u sr. Rumunjskoj; 155 045 st. Zidine i utvrde iz 14–16. st., got. katedrala iz 14. st. (evangelička), kasnogotička grad. vijećnica; muzeji. Ind. tekstila, strojeva, kože i prehr. proizvoda. Središte erdeljskih Sasa (od 12. st.) i njemačke manjine u Rumunjskoj. – Osn. u 12. st. na mjestu rim. kolonije (Cibinium); uporište u borbama protiv Turaka (15–17. st.); središte transilvanske gubernije (do 1865); u sklopu Rumunjske nakon I. svj. rata.