shizma značenje

shizma ili šizma (grč.), u crkv. povijesti, naziv za raskol, odvajanje skupina vjernika od jedinstvene Crkve. Javlja se već u najstarijoj Crkvi (nestorijanci, monofiziti). Velike su shizme: raskol između Istočne i Zapadne crkve (1054) i Protestantske pod M. Lutherom (1517).