Shinkman značenje

Shinkman, William (1847–1933), am. šahist; istaknuti sastavljač šahovskih problema.