Sharif značenje

Sharif, Omar (pr. ime Michael Shalhoub) (1932), egip. film. glumac; ostvario međunar. karijeru. Lawrence od Arabije; Doktor Živago; Mayerling; Che!