Shamir značenje

Shamir, Yitzak (1915-2012), izr. političar; vođa stranke Likud; 1980–83. min. vanj. poslova, zatim kratko predsj. vlade; 1984–86. min. vanj. poslova i potpredsj. vlade nacionalnoga jedinstva; 1986–92. predsj. vlade.