sferoid značenje

sferoid (grč.). 1. Rotacijski elipsoid, geometrijsko tijelo nastalo rotacijom elipse oko jedne od njezinih osi. 2. Tijelo oblikom slično obliku kugle s malom sploštenošću.