sferna dužina značenje

sferna dužina, najkraća spojnica između dviju točaka kugline površine (luk između njih).