Sfax značenje

Sfax (Şafāqis), grad i luka u I Tunisu; 230 855 st. Džamija iz 10. st. Tekst., prehr., kožarska i kem. ind. Izvoz fosfata. Spužvarstvo, ribarstvo. Turizam.