Sèvres značenje

Sèvres, JZ predgrađe Pariza; o. 20 000 st. Nacionalna tvornica porculana (od 1756) s muzejom. Međunar. ured za mjere i utege (pohranjeni prametar i prakilogram).