SEV značenje

SEV (Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć; krat. prema rus.), organizacija za gospodarsku suradnju među socijalist. zemljama (1949–90), predvođena Sovjetskim Savezom.