Seti I. značenje

Seti I., faraon XIX. egip. dinastije (← 1304. do ← 1292); otac Ramsesa II., podigao hramove u Abidu i Karnaku.