serž značenje

serž (franc. serge), tkanina od vune, pamuka ili svile tkana po sistemu keper-veza; upotrebljava se za podstavu kaputa.