Sermon značenje

Sermon, mak. feudalac, upravitelj Srijemske oblasti za Samuilova Carstva (976–1018); odupirao se Bizantu; poražen, ubijen i bačen u Savu.