Serdar značenje

Serdar, Ivo (1933–85), hrv. kaz. glumac. Zapažene komične i karakterne uloge u više hrv. kazališta; s uspjehom nastupao i na filmu, radiju i TV.