septem artes liberales značenje

septem artes liberales (lat.: sedam slobodnih umijeća), sedam disciplina (gramatika, retorika, dijalektika, aritmetika, geometrija, glazba, astronomija) koje su u sr. vijeku držali temeljem svih znanosti.