septakord značenje

septakord (lat.), četverozvuk, suzvuk sastavljen od terce, kvinte i septime nad temeljnim tonom; obilježava se brojkom 7.