senzorij značenje

senzorij (lat.), svijest, sveukupan doživljaj svih psih. zbivanja individue u određenom trenutku, najviši stupanj duševnoga života. S. uključuje prostornu i vremensku orijentaciju, odnos prema aktualnim i budućim (planiranim) doživljajima, i nadzor nad ponašanjem.