senior značenje

senior (lat.). 1. U ant. Rimu, građanin između 40 i 60 godina. 2. U feud. franačkom uređenju, zemaljski gospodar. 3. Stariji član neke obitelji (kratica: sen.). 4. šport natjecatelj najčešće stariji od 18 god.; supr junior.