Senior značenje

Senior, Nissau William (1790–1864), engl. ekonomist; u teoriji vrijednosti zastupa subjektivističku teoriju. Osnove političke ekonomije.