Sender značenje

Sender, Ramón José (1902–82), španj. romanopisac, dramatik i esejist; od 1942. sveuč. prof. u SAD. Pisao i na engleskom.