senat značenje

senat (lat.). 1. U starom Rimu, vijeće rodovskih starješina, najviše državno savjetodavno tijelo.i organ vlasti. 2. Gornji dom parlamenta u nekim državama. 3. Sudsko vijeće. 4. Na nekim sveučilištima, najviše (samo)upravno tijelo.