Semonid značenje

Semonid (kraj ← 7. st.), grč. pjesnik s otoka Sama (Samos); autor oštre satire protiv ženskoga roda.