semitska pisma značenje

semitska pisma, pisma semitskih pismenosti; razvijaju se od sred. 2. tisućljeća, poslužila su kao temelj svim glasovnim pismima; bila su konsonantska, bez znakova za vokale. Feničani su pojednostavnili starosemitski alfabet, a na temelju njega stvoreni su različiti grč. i italski alfabeti. Iz staroga semitskog pisma razvilo se također aramejsko i židovsko; iz aramejskoga židovsko kvadratno, palmirsko, nabatejsko i dr.