semiotika značenje

semiotika (grč.), teorija o funkciji znakova i simbola u komunikaciji: jezičnih i nejezičnih.