seminar značenje

seminar (lat.). 1. Na visokim školama, oblik nastave s praktičnim vježbama radi učvršćivanja i produbljivanja znanja stečenoga na predavanjima; učionica u kojoj se održava takva nastava; jedan od stručnih odjela nekoga fakulteta. 2. Sjemenište, škola s internatom u kojoj se odgaja svećenički pomladak.