semestar značenje

semestar (lat. semestris: šestomjesečni), vrijeme od pola školske godine, polugodište.