semem značenje

semem (grč.), lingv jezična jedinica kojoj na formalnoj razini (razini izraza) odgovara → leksem, a sastoji se od snopa semantičkih obilježja koja se zovu → semovi; npr. semem leksema stolac može se raščlaniti na semove S1: »s naslonom«, S2: »s nogama«, S3: »za jednu osobu«, S4: »za sjedenje«; ako bismo dodali i S5: »s naslonima za ruke«, dobili bismo semem naslonjač.