Semela značenje

Semela, grč. mit, kći Kadmova, ljubavnica Zeusova, mati Dionizova.