Semberija značenje

Semberija, nizina između Save i donjega toka Drine, BiH. Voćarstvo i prehr. ind.; ležišta ugljena. Središnje naselje Bijeljina. Tijekom rata u BiH (1992–95) pod okupacijom srp. snaga.