sem značenje

sem (grč.), lingv najmanja jedinica značenja koja se ne može ostvariti sama za sebe, nego se ostvaruje u sastavu semema.