Sem značenje

Sem (Šem), po biblijskoj genealogiji, najstariji sin Noin, praotac zapadnoaz. (semitskih) naroda. Spominje se i u Isusovu rodoslovlju.