Selkirk značenje

Selkirk, Alexander (1676–1721), škot. mornar čije je pustolovine opisalo više autora, između ostalih i D. Defoe (Robinson crusoe).