Seljačko-demokratska koalicija značenje

Seljačko-demokratska koalicija (SDK), koalicija Hrvatske seljačke stranke i Samostalne demokratske stranke formirana potkraj 1927. Nakon atentata na S. Radića u beogradskoj Nar. skupštini (1928), njezini zastupnici napustili su parlament. SDK je sudjelovala na izborima 1935. i 1938. na opozicijskoj zemaljskoj listi V. Mačeka; 1939. stupila u koalicijsku vladu Cvetković–Maček.