Selimović značenje

Selimović, Mehmed Meša (1910–82), bos.herc. književnik; pripovijesti i romani u tematskom rasponu od psihol. problematike rata do mitopoetskih predodžbi o staroj Bosni; tradicionalna naracija i moderni psihologizam. Uvrijeđeni čovjek; Prva četa; Tišine; Tuđa zemlja; Magla i mjesečina; Derviš i smrt; Tvrđava; Ostrvo; Sjećanja.