Seleukidi značenje

Seleukidi, mak. dinastija koja je (← 312. do ← 64) vladala velikim dijelovima nekadašnje države Aleksandra Velikoga (na vrhuncu moći vladali su od Inda do Helesponta) sa središtem u Siriji, gdje je posljednjega S. svrgnuo Pompej.