selektivnost značenje

selektivnost, stanje ili svojstvo neke stvari ili pojave da bude birana, odabrana, izdvojena, npr. svojstvo radioprijamnika da eliminira nepoželjne frekvencije, tako da se čuje samo emisija odabranoga odašiljača.