sekundarna publikacija značenje

sekundarna publikacija, publikacija (referativni časopis, bibliografija, pregled i sl.) koja u sažetu obliku sadrži obavijesti o sadržaju te ostale podatke o primarnim publikacijama i polupublikacijama.