sekunda značenje

sekunda1. Jedinica vremena (znak s), osnovna jedinica SI; definirana trajanjem 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnoga stanja atoma cezija 133. Nekoć je s. bila definirana kao 86 400-ti dio srednjega Sunčeva dana. 2. mat 1/60 minute, jedna od jedinica za mjerenje kuta, označava se dvjema crticama (") desno iznad broja (npr. 2" = dvije sekunde). 3. glazb drugi stepen dijatonske ljestvice; također interval (razmak) između dvaju susjednih tonova dijatonske ljestvice; temeljni su joj oblici velika s. (zahvaća cijeli stepen npr. c-d) i mala s. (polustepen npr. d-f).