sekstola značenje

sekstola (lat.), skupina od 6 nota istih ritmičkih vrijednosti; njezino trajanje odgovara trajanju skupine četiriju nota iste ritmičke vrijednosti; označuje se lukom ispod ili iznad sekstole i brojem 6 u sredini luka.