sekstakord značenje

sekstakord (lat.), suzvuk koji se sastoji od terce i sekste nad najnižim tonom; obilježava se brojkom 6; napuljski sekstakord, suzvuk sastavljen od male terce i male sekste iznad IV. stupnja dijatonske ljestvice, često u uporabi opernih skladatelja napuljske škole.