šejtan značenje

šejtan (tur. iz arap.), prema islam. vjerovanju, zao duh, vrag, đavao; fig prepreden čovjek, šaljivčina, vragolan.