Sejšeli značenje

Sejšeli (Seychelles), otočna država u Z dijelu Indijskoga oceana; 455 km2, 75 876 st. Gl. grad Victoria (Port Victoria, otok Mahé). Sastoji se od 94 vulkanska otoka i atola raštrkanih na 900 000 km2 oceana; pojedini otoci međusobno udaljeni i 1000 km. Veći otoci: Mahé (144,8 km2), Praslin (38,8 km2), Silhouette (20,7 km2), La Digue (10,4 km2); veći atoli ili skupine: Assumption (11,1 km2), Coetivy (9,3 km2), Astove (4,9 km2), Cosmoledo (4,4 km2). Sejšelima pripadaju i otočja Amirante, Aldabra, Farquhar te otok Desroches. Tropska monsunska klima ublažena oceanskim utjecajem. Temperatura 25–29 °C; padaline o. 2400 mm. Endemična flora i fauna. Pučanstvo: Sejšelski kreoli (mješanci Azijaca, afr. crnaca i bijelaca; 89%), Indijci (5%), Madagaskarci (3%), Kinezi, bijelci (Englezi). Službeni jezici francuski, engleski, sejšelski. Stanovnici većinom katolici (87%). Poljodjelstvo: čaj, banana, slatki krumpir, riža, kokosova palma, mirodije (vanilija, klinčići). Ribarstvo. Ležišta fosfata (guano); dobivanje morske soli. Brodogradnja; kovinska, duhanska, prehr., kem. ind.; proizvodnja pokućstva. Mondeni turizam. Gl. pomor. i zračna luka Victoria. – pov Otoke su u poč. 16. st. otkrili Portugalci, 1744. zaposjeli su ih Francuzi, 1794. Britanci; od 1888. brit. kolonija; od 1965. u sastavu Brit. teritorija u Indijskom oceanu. 1975. dobili široku samoupravu; od 1976. neovisna republika. Poslije državnoga udara 1977. na vlasti je do 2004. bio France Albert René (predvodio je ljevičarski jednopartijski režim do demokratizacije poč. 1990-ih; izabran je za predsjednika 1993., 1998. i 2001). Nakon Renéova povlačenja iz politike 2004. predsjednik je postao njegov zamjenik (od 1996) James Alix Michel.