Seine-Saint-Denis značenje

Seine-Saint-denis, dep. u Pariškom bazenu, 236 km2, 1 382 861 st. Upravno središte Bobigny. Pariška prigradska stambena naselja.