Sei Shônagon značenje

Sei Shônagon, jedna od najvećih jap. spisateljica na prijelazu iz 10. u 11. st. Dvorska dama u službi carice Sadako. Zapisi pored uzglavlja.