Segovia značenje

Segovia, Andrés (1893–1987), španj. gitarist; koncertni virtuoz. Skladao gitarističke etide; napravio obradbe za gitaru djela starijih skladatelja, os. J. S. Bacha. Za nj su skladali gitarističke skladbe M. Ponce, J. Turina, A. Roussel, H. Villa-Lobos.