Šegedin značenje

Šegedin, Petar (1909–98), hrv. književnik; u pripovijetkama i romanima zaokupljen metafizikom i paradoksima suvremenosti; modernistička naracija; intelektualizam i esejizam putopisa; rasprave o problemima kulture i društva. Djeca božja; Osamljenici; Na putu; Mrtvo more; Orfej u maloj bašti; Sveti vrag; Crni smiješak; Riječi o riječi; Svi smo mi odgovorni; Getsemanski vrtovi.