sedma sila značenje

sedma sila, popularni naziv za sredstva masovnoga komuniciranja (tisak. radio, TV), os. novine i periodični tisak.