šećeri značenje

šećeri (sanskrt. preko perz. i tur.), niži ugljikohidrati, čvrste supstancije slatka okusa, topljivi u vodi. Dijele se na monosaharide, disaharide i trisaharide.