secco značenje

secco (tal.: suho), tehnika zidnoga slikarstva kod koje se (za razliku od tehnike fresco) slika na suhoj žbuci, tako da su moguće naknadne izmjene i korekcije, ali je moguće ljuštenje boje.